ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ SAR
5 เมษายน 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีบุคลากรหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:37   อ่าน 34 ครั้ง