ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
4 เมษายน 2564 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Education Hub
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนดนตรี ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:34   อ่าน 34 ครั้ง