ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ
3 เมษายน 2564 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Education Hub ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:27   อ่าน 41 ครั้ง