ภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต
2 เมษายน 2564 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยมีนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 12,250 ซีซี
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,10:25   อ่าน 39 ครั้ง