ภาพกิจกรรม
อบรมยาเสพติด
8 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก นายธรรมศักดิ์ สุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท กำธรสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนฤดม พึ่งวิรวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอิกบาร์น ราชิก และคณะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาววัลภา มะเอียด และคณะ นายบาฮารุน แมทาลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม โรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด","เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจต้านภัยยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพทางความคิดและการศึกษา","การสร้างภุมิคุ้มกันยาเสพติดโดยใช้หลักการศาสนา" โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 300 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2564,15:37   อ่าน 137 ครั้ง