ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียน

12 กรกฎาคม 2562 นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาคุณภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เยาวชนชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอามีร์ บอราเฮ็ง ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Thai Science Camp" ครั้งที่ 11 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2562

มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวนาซนีน เตซาน ในการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัมนาต่อยอด "นวัตกรรม" ของเยาวชน ปี7 จัดโดยโครงการ Move Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561

มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวนาซนีน เตซาน ในการเข้าร่วมค่ายอบรมหลักสูตร ผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี7 (ภาคใต้) จัดโดยโครงการ Move Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวนาซนีน เตซาน ในการเข้าร่วมโครงการ Sakura Scienre จากสถาบัน CERTIFFICATE OF ACHIEVEMENT ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562


โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,16:30   อ่าน 46 ครั้ง