ภาพกิจกรรม
งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง
4 เมษายน 2562 เวลา 18.00น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดงาน คืนสู่เหย้า ชาวเหลือง-แดง เพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้มาพบปะ สังสรรค์ และรับชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับประวัติของโรงเรียน และความคืบหน้าด้านการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นายสุทธิพร ผาตินินนาท ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ ที่ได้มอบรถยนต์บรรทุกเพื่อใช้ในราชการ ให้กับโรงเรียนสุไหงโก-ลก และ นางรวิวรรณ ชูนุ้ย บุคลากรสายวิชาการดีเด่นของโรงเรียนสุไหงโก-ลก ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้ให้ความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) และ วงดนตรีลูกทุ่ง จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนสุไหงโก-ลก ณ ห้องปลายสยาม โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2562,17:30   อ่าน 104 ครั้ง