ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

15 พฤษภาคม 2561 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา คือ นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก

โดยมีนายนายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส,นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนห้างร้านและองค์กรต่างๆ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,13:13   อ่าน 150 ครั้ง