ภาพกิจกรรม
ค่ายดนตรีมีชีวิต
โครงการห้องเรียนดนตรี โรงเรียนสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี "ค่ายดนตรีมีชีวิต" ครั้งที่ 1 
โดยมีนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2560
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,08:52   อ่าน 136 ครั้ง