ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
15 มิถุนายน 2560 นายเสถียร   บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเราทุกคนเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดสติปัญญาและความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้ว เราก็ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครูผู้สอนและต้องไหว้ครูผู้สอนเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านอย่างแท้จริง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,08:07   อ่าน 141 ครั้ง