ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
14 มิถุนายน 2560 นายมะรอสตี เจ๊ะแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ,2/7 ,2/8 เข้ารับการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 99 คน
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,08:04   อ่าน 156 ครั้ง