ภาพกิจกรรม
ประกวด TO BE NUMBER ONE
13-6-60 โรงเรียนสุไหงโก-ลก เข้ารับการประเมินประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ลงพื้นที่ ตรวจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุไหงโก-ลก ซื่งทางจังหวัดนราธิวาส นำทีมโดย ท่านธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางเขมวรรณ เหลืองวัฒนพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก
นางปาริชาต ชูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายยาเสพติดและสุขภาพจิต และนางสาวรอยฮาน แมยอ ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,07:59   อ่าน 139 ครั้ง