ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education
13 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับคณะครูในโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:15   อ่าน 205 ครั้ง