ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1450240
Page Views 1739122
ภาพกิจกรรม

บริจาคโลหิต
( จำนวน 5 รูป / ดู 31 ครั้ง )
จราจรพบนักเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ผู้เชี่ยวชาญสำนักปลัดกระทรวงศึกษาพบเพื่อนครู
( จำนวน 5 รูป / ดู 21 ครั้ง )
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันแรก
( จำนวน 5 รูป / ดู 38 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง-ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 35 ครั้ง )
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
( จำนวน 5 รูป / ดู 30 ครั้ง )
อบรมครูทางไกล STEM ประถม
( จำนวน 5 รูป / ดู 14 ครั้ง )
อบรมครูทางไกล STEM ม.ต้น
( จำนวน 5 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 9 รูป / ดู 129 ครั้ง )
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 10 รูป / ดู 95 ครั้ง )
เดินทางไกลลูกเสือ ม.1
( จำนวน 10 รูป / ดู 132 ครั้ง )
สโมรสรไลออน์มอบแว่นสายตา
( จำนวน 6 รูป / ดู 69 ครั้ง )