ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1547212
Page Views 1852435
ภาพกิจกรรม

แห่เทียนพรรษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 35 ครั้ง )
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
( จำนวน 5 รูป / ดู 47 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
( จำนวน 5 รูป / ดู 31 ครั้ง )
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 5 รูป / ดู 41 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู
( จำนวน 8 รูป / ดู 65 ครั้ง )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 5 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ประกวด TO BE NUMBER ONE
( จำนวน 10 รูป / ดู 67 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมุสลิม ม.1,ม.4
( จำนวน 5 รูป / ดู 80 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1,ม.4
( จำนวน 8 รูป / ดู 62 ครั้ง )
วันงดสูบบุหรี่โลก
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 /60
( จำนวน 5 รูป / ดู 47 ครั้ง )
บริจาคโลหิต
( จำนวน 5 รูป / ดู 80 ครั้ง )