ผู้บริหาร

นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2014
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1332997
Page Views 1597291
ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ
( จำนวน 9 รูป / ดู 29 ครั้ง )
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
เดินทางไกลลูกเสือ ม.1
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
สโมรสรไลออน์มอบแว่นสายตา
( จำนวน 6 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )
เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 14 ครั้ง )
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education
( จำนวน 5 รูป / ดู 14 ครั้ง )
อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
( จำนวน 7 รูป / ดู 10 ครั้ง )
9-2-60 กิจกรรมเปิดรั้ว+บริษัทจำลอง
( จำนวน 10 รูป / ดู 75 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
( จำนวน 6 รูป / ดู 56 ครั้ง )
ฉีดพ่นหมอกควัน
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )