รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสุไหงโกลก
ร.ร.สุไหงโก-ลก ถ.ทรายทอง2 อ.สุไหงโก-ลก   ตำบลสุไหงโกลก   อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120
เบอร์โทรศัพท์ 073611053 เบอร์แฟกส์ 073612130
Email : office@sungaikolok.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :