รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธีรพงษ์ อินทโน (เจมส์)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
อีเมล์ : James.tinthano@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : INALCO Université Sorbonne Paris Cité
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 65 rue des Grands Moulins Paris 75013 France

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 พ.ค. 2561,20:21 น.   หมายเลขไอพี : 92.170.241.202


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล