รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศัลยา จันทร์อุ่ย (อ้อย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : pa-yoon@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1 หมู่ 5 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 เม.ย. 2558,10:08 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.154.230


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล